top of page

COVID-19 Declarație pe propria răspundere

- Stare de alertă - 

GC_Transparent_edited.png

In perioada starii de alerta, legislatia in vigoare prevede în mod expres situaţiile excepționale și limitative în care populaţia poate circula in intervalul de timp 20:00 - 05:00

covidRomania.png

 DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Subsemnatul/a:

Adresa email:

 domiciliat/ă în: 

 cu reședința în fapt în: 

 născut/ă în data de: 

 în localitatea 

declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că mă deplasez în afara locuinței, în intervalul orar 22.00 – 05.00, din următorul/următoarele motive:

Menționez că îmi desfășor activitatea profesională la instituția/societatea/organizația Kaufland Romania SCS.

cu sediul în 

 și cu punct/e de lucru la următoarele adrese: 

Trimite!

Va multumim ! Certificatul va fi trimis prin email in urmatoarele 15 minute. 

 *Declarația pe propria răspundere poate fi scrisă de mână, cu condiția preluării tuturor elementelor prezentate mai sus.

**Declarația pe propria răspundere poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cucondiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a persoanei care folosește Declarația și data pentru care. este valabilă declarația. 

bottom of page