top of page

STC - Star Transmission

GC_Transparent_edited.png
StarTransmission.png

Formular actualizare/comunicare date de contact ale angajatului

Din data de:

13 iunie 2024

Nume angajat:

Nr. de marcă:

Departament:

Date de contact:

Adresă personală de email:

Numărul personal de telefon mobil/fix:

Datele dumneavoastră de contact sunt utilizate de Angajator în comunicarea directă cu dumneavoastră, în vederea derulării raportului de muncă, a realizării dreptului dumneavoastră la informare, precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor Angajatorului de a vă transmite informații și documente, care potrivit legii, se pot comunica angajatului, prin mijloace electronice de transmitere la distanță (adrese de email), cum ar fi următoarele: comunicari din partea companiei, adeverințe, fluturașul de salariu, decizii unilaterale ale Angajatorului, copii/exemplare ale documentelor din dosarul dumneavoastra de personal.

Asigurați-vă că datele de contact transmise sunt corecte și complete. Aceste date vor fi menționate și în Actul Adițional la Contractul individual de muncă care urmează a fi încheiat cu dumneavoastră în scopul stabilirii condițiilor transmiterii informațiilor prin mijloace electronice de comunicare la distanță în relația Angajator-Angajat, astfel încât să se asigure securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Modificarea datelor de identificare și a celor de contact se notifică in scris, de îndată, Angajatorului, pentru a se realiza actualizarea în timp util a acestora.

Trimiteti

Thank You for submitting. You will receive an email shortly.

bottom of page